Kortpredikan 9 juli 2021

Kortpredikan 9 juli 2021

1 Mos 46: 1-7, 28-30; Ps 37: 3-4, 18-19, 27-28, 39-40; Matt 10: 16-23

Den stora berättelsen om människans väg ut ur mörkret för att få se Guds ansikte rymmer många miniberättelser. Josef och Israel får se varandras ansikte. Sonen sin faders och fadern sin älska­de sons ansikte. Josef grät länge vid hans hals och Israel blir trös­tad.

Det är en miniberättelse i den stora berättelsen om hur Sonen återför­enas med Fadern efter fullbordat verk.

Men vägen dit är fylld av kamp. Jesus skickar ut sina lärjungar som får bland vargar. Människor skall bli deras fiender. Rakt genom familjen kan skiljelinjen dras.

”Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull.” Den onde vet vem som tillhör den som besegrat honom. Ba­kom människor­na agerar den onde.  

”Var kloka som ormar och oskyldiga som du­vor.” Naiv godtro­gen­het, gör oss lättlurade.   

Ändå behöver lärjungarna inte bekymra sig. Vad de skall säga kom­mer att läggas i deras mun. ”Er faders ande talar genom er.”

Den yttre kampen koncentreras i hjärtats kamp mot de onda tan­karna. De monastiska fäderna ger oss verktygen, urskiljnings­för­måga (discretio) och hjärtats renhet.

Varje seger över en last kommer de andra till del. Josefs redbar­het kom hans brö­der till del. Miniberättelsen är infogad i den sto­ra berättel­sen. Lärjungen får privilegiet att föra berättelsen vida­re.  

Varje berättelse och varje seger rymmer också den stora gå­van.

Gåvan koncentreras i den heliga eukaristin, som ger oss frukten av So­nens trohet till slutet. Den stärker oss i kampen och i hop­pet om att un­der tårar en gång få se Gud ansikte mot ansikte.

”Den som håller ut till slutet skall bli räddad.”

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar