Kortpredikan 9 februari 2022

Kortpredikan 9 februari 2022

1 Kung 10: 1-10; Ps 37: 5-6, 30-31, 39-40; Mark 7: 14-23

Salomo beskrivs som en orientalisk sagokung, omgiven av rike­dom, glans och vishet. Drottningen av Saba blir ”utom sig av för­und­ran. Du har långt mer vishet och rikedom, än jag genom ryk­tet hade hört”. Men läser vi det bara bokstavligt blir bilden förrä­disk.   

Det är en skugga av verkligheten, en profetia om vishetens källa, den sanne Ko­nungen, vår Herre Jesus Kris­­tus.

Människorna förundrades när de såg hans underverk och hörde hans undervisning. ”Vem har talat som den mannen talar?” Lär­jungarna frågar: ”Vem är han?” Själv säger han: ”Inte ens Salomo i all sin prakt var som ängens liljor”. 

Hans apostel, som på Damas­kusvägen överväldigats av ljuset, säger: ”I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter göm­da”.

Det som hindrar människan att se och höra finns i henne själv. Jesus talar om det som utgår från människans hjärta, onda tan­kar, hög­mod, förblindelse…

Redan den vise Salomo hade visat vägen: ”Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv.”

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.”

                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar