Kortpredikan 9 augusti 2021, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Kortpredikan 9 augusti 2021, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Hos 2: 14, 15cd, 19-20; Ps 45; Matt 25: 1-13

Judinnan Edith Stein läste Teresa av Avila och kapitulerade för san­ning­en. Hon fördes ut i öknen för att Gud ville vin­na hen­nes hjärta. Hon blev syster Teresia Benedicta av korset. Hennes namn anger hennes väg.

Efter sitt dop och sin konversion var hon ofta i benediktin­klost­ret Beu­ron, därav namnet ”Be­nedic­ta”. Men hon blev karmelit med tillnamnet ”av Kor­set”.

Hon arresterades i Gestapos hämnd­aktion mot ju­disk­föd­da kato­liker och fördes till gas­kammaren i Auschwitz 1942.

Hon var beredd med olja i sin lampa. Hon dör för sitt folk. Hon skriver om kor­sets hemlighet. ”Kors­veten­skap” kallar hon det.

De som döpts in i Kristi död ”sänks ner i hans liv, så att deras lem­mar blir hans. De lider och dör som hans lem­mar tillsammans med honom”.

”De utkäm­par en hård kamp mot sin natur, för att syndens liv skall dö och det skall lämnas rum för Andens liv. I den­na kamp krävs den högsta tapper­het.”

Synderna förtärs av kärlekens eld, säger hon. ”Man går genom den försonande elden till den saliga kär­leksföre­ning­en. Efter den dunkla natten strålar den levande kär­lekslågan”.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar