Kortpredikan 8 november 2021

Kortpredikan 8 november 2021

Vish 1: 1-7; Ps 139: 1-10; Luk 17: 1-6

Boken Salomos Vishet är skriven långt efter kung Salomo, ett knappt århundrade före Kristi födelse. Den är skriven på grekiska i Alexandria.

Den talar om den vishet som avslöjar och skyr svek och beräk­ning. Visheten är mer än en tanke eller en idé. Det står att vis­he­ten ”älskar människan”. Den får per­sonliga drag. Hon bevakar omutligt människans tankar och hör alla hennes ord.

Kyrkan har sett den som en profetia om både Kristus, Ordet, och om Anden.

Sista versen i dagens avsnitt använder kyrkan som ingångs­psalm (introitus) på Pingstdagen: ”Herrens Ande uppfyller värl­den, den håller samman allt och uppfattar varje ljud”.

Det är denna Ande som genom Kristi ord varnar för förförelse, som uppmanar oss att tillrättavisa den som gör orätt och att för­låta den som ångrar sig, och att be om ”större tro”.

”O du helige Ande, kom till oss in. Uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.”

                                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar