Kortpredikan 7 juli 2020

Kortpredikan 7 juli 2020

Hos 8: 4-7, 11-13; Ps 115: 3-10; Matt 9: 32-38

”När Jesus människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde.”

De drivs hit och dit av de avgudar som sätts upp för dem och som de själva sätter upp.

Det börjar i människans eget inre, även om avguden varken syns eller hörs. En liten tanke, egenproducerad eller inköpt på torget. Den verkar harmlös, men är tom och kraftlös. Den påverkar nästa tanke och kan ockupera hela människan. ”De som har gjort dem skall bli dem lika”, tomma, kraft­lösa, döda.

De goda och livgivande tankarna föds ur Guds Ord. De präglas av det ”medlid­an­de” som fyllde Jesus.

Vi äter detta ”medlidande” när vi tuggar i oss Guds Ord och firar den heliga eukaristin.

Vi gör det för att tänka Kristi tankar och bli Guds medarbetare.

                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar