Kortpredikan 6 september 2019

Kortpredikan 6 september 2019

Kol 1:15-20; Ps 100:2-5; Luk 5:33-39

Allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, allt är skapat ge­nom Kristus och i Kristus. Allting hålls samman i honom.

Paulus summerar hela sin hisnande teologi.

Det skedde inte i idéernas eller teologernas värld, utan genom "hans blod på korset". Därigenom stiftades fred och försonades allt, allt på jorden och allt i himlen.

Men Paulus använder ännu en preposition, som anger målet för alltsammans. Allt är också skapat till Kristus.

Detta till sker i och genom Kyrkan, som Kristus gjort till sin egen kropp. Genom kyrkan skall försoningen fullbordas.

Bröllopsgäster­na kan inte fasta när brudgummen är hos dem. Men när brudgummen tas ifrån dem, då kommer de att fas­ta. Kyrkan lever därför i en ständig växling mellan fasta och fest. I Benedictus´ regel befinner vi oss antingen före påsk eller efter påsk, alltid i relation till påsken.

Kyrkan vet att den heliga eukaristin är platsen och tiden för brud­gum­mens närvaro. Eukaristin är den försonade väldens liturgi, bör­jan till en ny skapelse.

De paulinska prepositionerna möter i den eukaristiska bönens kulmen: "Genom honom och med och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Ands enhet, all ära och här­lighet i alla evigheters evighet".

Det enda som återstår är församlingens och Kyrkans svar, hen­nes AMEN, liturgins och tillvarons viktigaste Amen. Kyrkans och varje kommunikants viktigaste ord.

Vi hör det i Marias mun: ”Må det ske med mig efter ditt ord”.

                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar