Kortpredikan 6 juli 2021

Kortpredikan 6 juli 2021

 1 Mos 32: 22-32; Ps 17: 1-3, 6-8, 15; Matt 9: 32-38

”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.”

Jakob hade bedragit och lurat. Han hade lurat till sig sin bror Esaus välsignelse genom att bedra sin blinde far Isak. Han kallade sig med sin brors namn, som svar på faderns fråga vem han var.

Den nattliga brott­ning­en vid Jabboks vadställe är kulmen på en lång omvändelse. Den okände mannen, hans eget sam­vete, Guds repre­sentant i hans och vårt innersta, frågar efter hans namn.

Det var inte en brottning mellan jämlikar. Ändå står det att Gud inte ”kunde” övervinna honom. Gud tvingar varken oss eller Jakob.

Men nu får han ett sanningsenligt svar på frågan: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Ja­kob”, som anspelar på ordet ”bedra”. Det namn som stämde när han bedrog sin jordiske fader. Kampen är över. Hans nya namn betyder något annat.

Jakob släppte honom inte. Då hade allt gått om in­tet. Det återstår bara ett vapen, att kapitulera, tala sanning av hjärtat och be om Guds barm­härtighet. ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” 

Då är det som om Gud själv kapitulerar. Bönen om barm­härtighet kan han inte avvisa. Den öppnar vägen till Guds hjärta. Barmhär­tigheten triumferar. Jakob blir Israel och Guds plan och rådslut förs vidare.

Jesus går in i denna brottning med människan. Han under­visar, för­kun­nar och botar alla slags sjukdomar. Han möter aktivt motstånd. När han botar en stum och besatt kallar farisé­er­na det svartkonst.

Han drivs av med­lid­an­de. Det är ingen sentimental medkänsla. Han lider med de illa medfarna och hjälp­lösa, de som liknar får utan herde.

Han ber oss att be Gud sända ar­betare driv­na av samma medlidande. För att öppna dörren till Guds barmhär­tighet. Han ”behöver” medarbe­ta­re, liksom han ”behövde” Jakobs sanna svar.

Det gåtfulla med männi­skan är hennes motstånd mot det hon bäst be­hö­ver. Den svåras­te fienden stavas högmod.

Guds medarbetare måste därför känna sig själva. Den ödmjuke med­arbetaren talar sanning och ber därför ständigt: ”Her­re, Je­sus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig, syndare.”  

”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.”

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar