Kortpredikan 6 december 2019, S. Nikolaus av Myra, biskop

Kortpredikan 6 december 2019, S. Nikolaus av Myra, biskop

Jes 29: 17-24; Ps 27: 1, 4, 13-14; Matt 9: 27-31

Två blinda följer efter Jesus ända till hans hus. De ro­par: ”Davids son, förbarma dig över oss!” När han kom hem går de fram till ho­nom och han bo­tar deras blindhet.

Det är en bild med flera dimensioner. Vi känner igen Guds folks vand­ring fram till den utlova­de Messias. Gamla Förbundets väg till det Nya För­bundet.

Men också det Nya Förbundets folk, Kyrkan, känner där igen sin egen väg. Inte minst under adventsti­den tar hon hjälp av profeterna för att förstå sin egen väg.

Det är också en bild för varje människas vandring genom li­vet. För att hon skall botas från sin blindhet och nå det sanna och eviga lju­set.

Kampen intensifieras när hon genom synden lämnat vägen, hamnat i mörker och blivit blind. Hon måste vända om för att återfå sin syn. Ånger över synden och tron på Kristi outtömliga barmhärtighet öpp­nar ögonen. Adventstiden är tid för bikt.

Jesus frågar de två blinda om de tror att han kan hjälpa dem. När de svarar, ”Ja, Herre”, sä­ger Jesus: ”Ni tror, och det skall ske.” Samtidigt rör han vid deras ögon och de­ras ögon öppnas.

Tron får del av Jesu helande kraft, men deras tro märker vi redan när de två blinda följer Jesus med sitt rop om förbarmande.  

Vi känner igen den vandringen i Bene­dic­tus beskrivning av ödmjuk­he­­­tens väg. Vägen kulminerar i det tolfte ste­gets ständiga bön om förbarmande. Bönen öppnar ögonen och bedjaren blinkar mot ljuset.

Profeten har redan formulerat det: De ödmjukas ögon skall ”va­­ra fria från dunkel och mörker”. ”De skall kän­na allt större glädje i Herren”.

Bönen är det starkaste vapnet i hjärtats kamp. Ju mörkare det ser ut i vårt land och i världen, des­to viktigare är det att bevara hjärtat rent.

”Vålds­ver­kar­na är då inte mer till, smä­dar­na har fått ett slut”.

Den helige Nikolaus, en man av osedvanlig godhet, levde och dela­de ut sina gåvor i det ljuset.

Vi går samma väg i varje eukaristi. Vi lyssnar och ber för att våra ögon skall öpp­nas.

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar