Kortpredikan 6 april 2022

Kortpredikan 6 april 2022

Dan 3: 14-20, 24-25, 28; Till Dan B: 29-33; Joh 8: 31-42

Den sagolika berättelsen om de tre männen i den brinnande ugnen be­kräftar sin sanning i den långa raden av heliga i både Gamla och Nya Förbundet. Vår tids martyrer bekräftar samma sanning.

De tre män­nen åläggs att tillbe den av­gud som Nebu­kadnessar hade låtit stäl­la upp. Med stort mod bekände de sanningen: ”Om Gud vill så kan han rädda oss och om han inte vill så dyrkar vi ändå inte dina avgu­dar”.

Avguden ställs upp i andra förklädnader i varje ny tid. De troende måste öva upp sin förmåga att känna igen den.

De tre männen går ”lösa och lediga i elden”. De hade redan del av den frihet som Jesus utlovar: ”Sanningen skall göra er fria”.

Frihet står sedan länge högt på värde­ska­lan i vår kultur, kanske allra högst. Men det råder stor förvirring om vad frihet är.

Jesus säger att människan behöver vägledas av ”sanningen” för att bli verkligt fri. Men han talar inte om maktens anspråk. Sanningen vill for­ma människans samvete, så att hon i sitt innersta kan skilja mellan andarna.

Herrens apostel vittnar om frihetens fullbordan: ”Där Herrens ande är, där är frihet”.

För att människan skall ta sin frihet i besittning behöver hon därför lyssna till sanningen, men därtill modet att följa insedd sanning. 

Den som väljer fel förlorar friheten. Den som låter begären och olika ”rädslor” styra mär­ker snart att det leder till slaveri.

Den som ärligt försöker följa samvetet märker snart en ny ofrihet. Hon kan inte göra det sanna utan hjälp. Inte minst när det kräver mod.

Daniel och hans kamrater bekände sanningen och fick just därigenom hjälp.

Det börjar med att lyda Sanningens ord: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar”. Kristi lärjungar växer i frihet ju mera beroen­de de blir av hans hjälp. De bekräftar vad Sanningen lovar: ”Om nu So­nen befriar er, blir ni verk­ligen fria”.

Låt oss be om mod. Den modige handlar i förtröstan på Herrens hjälp.

Så bekräftas vad redan Daniel och hans vänner fick erfara. Nå­gon är med dem, någon som ”ser ut, som om han var en gudason”.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar