Kortpredikan 5 mars 2019

Kortpredikan 5 mars 2019

Syr 35:1-15 Ps 50:5-8,14,23 Mark 10:28-31

”Träd inte fram tomhänt inför Herren.”

Den vise Syrak uppmanar till frikostiga offergåvor enligt Mose lag. ”Ge åt den Högste så som han gett åt dig.”

Offren påminde om att allt som människan disponerade ytterst var en gåva från Gud.   

Också att handla rätt och att undvika det onda kallar Syrak för offer. Profeterna kritiserade skarpt när offren i templet inte mot­sva­rades av moralisk red­bar­­het. Syrak kallar sådana offer för ”mutor”.   

Men allt detta är en förberedelse.

Inte ens Petrus och de andra hade förstått ännu. Trots att de hade ”offrat” det bästa i sina liv, både familj och ägodelar, genom att följa Jesus. ”Vi har lämnat allt och följt dig.”

Jesus antyder en stor lön, både här i tiden och i den kommande världen. Men vi vet att lärjungarna hade det vikti­gaste kvar att lä­ra. De hade ännu inte förstått offrets insida.

Kristi offer av sig själv fullbordar och kan förvandla alla mänskliga offer. Hans offer av sig själv till Fadern är ju samtidigt en gåva till människan.

Vi ser det i den heliga eukaristin. Vi träder inte fram tomhänta, men det offer vi bär fram är den gåva han lägger i våra händer, som är han själv.

Därför är vi både ”tomhänta” på allt eget, samtidigt som vi genom att före­nas med Kristi offer ”full­komnas till en levan­de offergåva i Kristus till Guds härlighets lov och pris”.

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar