Kortpredikan 5 juli 2019

Kortpredikan 5 juli 2019

1 Mos 23:1-4,19; 24:1-8,62-67; Ps 106:1-5; Matt 9:9-13

Isak får sin Rebecka. Han för henne in i sin moders tält. Han tar henne till sig och hon blir hans hustru. Han har henne kär och trös­tas i sorgen efter sin mor.

Det är en vacker och varm berättelse, en ”miniberät­telse” infogad i Guds stora berättelse om hur Gud älskar sitt folk och tar det till sin brud.

Jesus måste ha sett att Matteus, tullindrivaren, inte var lycklig. Det lär vara vetenskapligt bevisat att ingen blir lycklig av pengar. Jesus kallar honom: "Följ mig!"[1]

Det är en kallelse men också en kärleksförklaring.

Matteus måste ha tvivlat och frågat sig hur det var möjligt. Skulle han vara älskad? Jesus säger: "Det är inte de friska som be­hö­ver läkare, utan de sjuka."

I Jesus bodde Gud ibland oss. I Johannes evange­lium betyder uttrycket ’bo ibland oss’ att Gud slog upp sitt tält ibland oss.

I varje eukaristi sker det på nytt. Han för in oss i sitt tält.

I den euka­ris­tiska bönens avslutning kulmen sjunger vi: ”Ge­nom honom och med honom och i honom…”.

Gud tröstar sitt folk genom att ta det till sin brud.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

 

[1] En nyutkommen bok, John Sjögren: Efterföljelsens glädje – om att hitta sin plats i Guds drama (Artos), har som omslag en vidunderlig målning av denna händelse. Je­sus pekar på Matteus och denne tycks frågande peka på sig själv: ’Mig, är det mig du menar?’

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar