Kortpredikan 5 april 2019

Kortpredikan 5 april 2019

Vish 2:1a,12-22 Ps 34:17-21,23 Joh 7:1-2,10,25-30

Få texter i Gamla Testamentet är så tydligt profetiska som detta kapitel ur Sa­lo­mos Vishet. Det målar en bild av Kristi påsk, sett med "de gud­lö­­sas" ögon.

I denna profetia om Jesus avslöjas samtidigt hur ondskan ”tänker”. Ondskan ”förblindar” de onda, ändå ”tänker” de. Ond­skan rymmer en slags ”logik”, men den är förvriden.

De onda utmanas av "den rättfärdige". I stället för att se och lära känner de sig "skym­fade". Denna känsla får dem att gå till angrepp. De tål inte godheten. De "vill un­dersöka om den rättfärdiges ord är sanna". De saknar själva tåla­mod. Därför vill de pröva "hur det är med hans tå­lamod". Egentligen tror de inte att tåla­mod existerar. I ond­skans värld är allt en ständig och meningslös kamp, där alla går under.

Mitt i detta resonemang skymtar en tydlig profetia om Kristi lidande. "Är den rättfärdi­ge Guds son, skall ju Gud ta sig an honom." "Vi skall dö­ma honom till en neslig död." Guds Sons närvaro drar till sig Ondskan själv. Dess maktställning hotas. Det är samma mönster som när Jesus frestas i öknen.

”Hur är det med hans tålamod?” - Det stora och överjordiska mö­ter i det lilla, i vardagen. Benedictus beskriver det: Den broder som "tyst och medvetet bevarar tålamo­det", den som "omfam­nar hårda och mo­tiga förhållanden, ja, till och med all­sköns tillfoga­de orättvisor" och "för­bidar Herren", står i samma situation. Jesu tå­la­mod ”fortsätter” i hans lär­junge. Lärjungen kallas att följa sin Her­re - och upptäc­ka pås­kens mysterium.

Cassianus berättar om en munk i Alexandria, som skän­das av en grupp gudlösa ligister. De ropar hånfullt: "Vad har denne Kristus ut­fört som du dyrkar?"

Han svarar lugnt: "Han har utfört det undret att jag varken blir upprörd eller kränkt av alla era oförrätter och inte ens av ännu grövre".

Tålamodet har sin källa i Kristi offer, när­varande i den heliga eukaristin. Vi äter och dricker tålamod vid dess källa. Vi lever av varje ord som ut­går ur hans mun.

När vi säger vårt ”Amen” till den heliga kom­mu­­nio­­nen upptäcker och smakar vi dess kraft och lever av den.

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar