Kortpredikan 4 oktober 2019, S. Franciskus av Assisi

Kortpredikan 4 oktober 2019, S. Franciskus av Assisi

Bar 1: 15-22; Ps 79: 1-5, 8-9; Luk 10 :13-16

Helgonen är inte enbart moraliska förebilder, de är gå­vor från höj­den - som solstrålar. Inte minst Franciskus av Assisi, Guds lille fat­tige. 

Hans liv förkunnar att det finns en hemlighet i fattigdomen, en hemlig ingång till en rikedom som övergår all jordisk rikedom.

Egen fattigdom, men också svaghet, oförmåga, ja till och med synd, kan bere­da väg till en större rikedom. Franciskus gjorde sig inte bara fattig på ägode­lar, mot slutet av sitt liv blev han också så gott som blind.

Någon har sagt: ”Han grät sig till blindhet i sorg över sina tidigare syn­der och han jublade som ingen annan över Guds godhet och över ska­pel­sens skönhet”.

Hans glädje över skapelsen har gripit många och gör det fort­farande. Hans talar om naturen som sina syskon: ’broder Sol, syster Må­ne, bro­der Vind, syster Vatten, broder Eld, Moder jord och sys­ter död’ – det kunde stå i vilket miljömanifest som helst.

Men då behöver vi också höra hans allvarligaste varning: ”Ve dem som dör i döds­synd, saliga de som möter döden inneslutna i din allra heli­gaste vilja”.

Människan är inte skapad för att efter döden uppgå i naturens krets­lopp. Hon är skapad och återlöst för att förenas med sin Skapare och Frälsare.

Baruk, profeten Jeremias tjänare, formulerar syndabe­kän­nel­sen på hela folkets vägnar. Han säger: ”Vi har syndat… vi har inte lyssnat”.

Därför är domen över Kora­sin och Betsaida så stor. De hade hört Jesu ord och sett hans un­derverk, men ändå inte omvänt sig. De hade större ansvar än Ty­ros och Sidon, som profeterna tidigare hade varnat.

Samma villkor gäller också vårt förhållande till kyrkan och det budskap som vi har hört. ”Den som lyss­nar till er,” sä­ger Jesus till sina apostlar och sin kyrka, ”han lyss­nar till mig och den som avvisar er han avvisar mig”.   

Franciskus var helt lydig kyrkan. Han visar samma väg till jubel och gläd­je som profeterna och Jesus själv.

Fattigdomens väg till rikedom.

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar