Kortpredikan 4 mars 2019

Kortpredikan 4 mars 2019

Syr 17:24-29 Ps 32:1-2,5-7 Mark 10:17-27

Den vise Syrak uppmanar till omvändelse. Ett av hans skäl är enkelt och pragmatiskt. Det förstärker glädjen och lovsången.

Medan den som går sin egen väg blir alltmer bedrö­vad och redan har ena benet i det dödsrike där lov­sång­en tystnar helt.

Herren vill lyfta oss ur bedrövelse och förtvivlan. Han är barmhärtig.

Samma gudomliga barmhärtighet ser vi när Jesus kallar den rike ynglingen. ”Jesus såg på honom med kärlek.”

Han vill befria honom från hans bundenhet vid ägo­de­lar och peng­­ar. Han vill ge honom något värdefullare.

Lärjungarna blir bestörta och förskräckta över Jesu ord. För dem verkar det helt omöjligt att göra det Je­sus säger.

Också denna bestörtning möter han med barmhär­tig­het.

Till en början visar han förståelse för deras reaktion. ”För män­niskor är det omöjligt.”

Men så tillägger han det avgörande: ”För Gud är all­ting möjligt”.

Det är hans barmhärtighet som både kallar människan och gör det möjligt för henne att följa den kallande rösten.

Barmhärtigheten är inte ett teoretiskt begrepp. Den har fått ett ansikte som ser på oss med kärlek.

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar