Kortpredikan 4 januari 2020

Kortpredikan 4 januari 2020

1 Joh 3: 7-10; Ps 98: 1, 7-9; Joh 1: 35-42

”Låt ingen föra er vilse.”

Det finns en makt som vill föra vilse. Att känna till fiendens stra­tegi och avsikter är ett första motmedel.

Gnostikerna, som Johannes varnar för i sitt brev, föraktade krop­pen. För den som har ”gnosis”, den rätta insikten, spelade det därför ingen roll vad man gjorde med kroppen. Endast ”det andli­ga” var viktigt.   

En av fiendens metoder är att bagatellisera synden eller få oss att underskatta dess makt att skilja från Gud. Kanske med ”fina” motiveringar om att inte förminska tron till moral.

Nästa knep av fienden, när människan väl har fallit, är att beskri­va situatio­nen som hopplös, som om Guds lamm inte hade sonat alla synder.

Vaksamhet och daglig omvändelse är hjälpmedel för att ”förbli” på och återvända till efterföljelsens väg, och därmed bevara oss i friden.

I varje eukaristi sjunger vi: ”O Guds Lamm som borttager värl­dens synder”.

”Låt ingen föra er vilse.”

                                                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar