Kortpredikan 30 oktober 2020

Kortpredikan 30 oktober 2020

Fil 1: 1-11; Ps 111: 1-6; Luk 14: 1-6 

”Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är vä­sentligt.”

Aposteln skriver detta i Filipperbrevet, som vi nu skall följa en styv vecka under vardagsmässorna. Det är ett brev fyllt av glädje och värme. Aposteln tackar för och längtar efter församlingen ”med Jesu Kristi öm­het”.

Det som för oss ofta upplevs som konkurrenter och motsatser – värme ställs mot insikt, ömhet kontra ur­skillning, ”hjärta” mot för­nuft – hör ihop. I Kristus är motsatserna försonade och förenade, för att de skall befrämja och stödja varandra.

Urskillningen får aldrig ske på bekost­nad av kärleken. Men ”snäll­het” får inte bakbinda och göra oss handlingsförlamade. Kärleken gör oss kapabla att skilja mellan andarna och av­gö­ra vad som är väsentligt. Se, bedöma och handla!

Fariséerna tiger när Jesus ställer sin fråga om det är till­åtet att bo­ta sjuka på sabbaten. Svaret är idag så självklart att många lätt glömmer sabbatens/söndagens bud att helga den dagen och inte fångas av tomheter.

I varje tid och situation behöver vi urskillningsförmåga.

Redan att aposteln förenar kärlek och urskillning är en vägvi­sa­re.  

Trösten är att han ber om denna klarsyn, för dem och för oss. Hans bön kan också bli vår. Inte minst i eukaristin.

”Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är vä­sentligt.”

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar