Kortpredikan 30 oktober 2019

Kortpredikan 30 oktober 2019

Rom 8: 26-30; Ps 13: 4-6; Luk 13: 22-30

Till de tröga, lata och obeslutsamma säger Jesus: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten”.

Till de högmodigt självsäkra talar han till och med om en ”låst port”, även om de har ”ätit och druckit med honom”.

Till dem som låter sig varnas, till dem som vänder om på nytt säger han: ”Anden stöder oss i vår svaghet”.

Till dem för vilka också bönen tycks torka ut säger han: ”Anden väd­jar för oss med rop utan ord. Anden vädjar för de heliga så som Gud vill”.  

Till dem som drabbas av lidande och motgångar, men ändå fortsätter att söka Gud säger han: ”För dem som älskar Gud medverkar allt till att de når det goda”.

Till dem som förstår att de är ”sådana som är sist”, det är de ödmjuka, till dem säger han att han ”kallat dem efter sin plan”. De skall ”formas efter hans Sons bild”. 

Själva säger de: ”Han har gjort väl mot mig”.

De är på väg att vinna Jesu Kristi härlighet.

Därför firar de den heliga eukaristin.

                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar