Kortpredikan 30 mars 2021

Kortpredikan 30 mars 2021

Jes 49: 1-6; Ps 71: 1-4a, 5-6b, 15, 17; Joh 13: 21-33, 36-38

Redan profeten hade förutsagt det Jesus säger om sig själv när Judas gått ut i natten: ”Nu har Människosonen förhärligats”. Profeten hade sagt: ”Du är min tjänare, genom vilken jag vill för­härliga mig”.

Det sades vid den sista målti­den där stämningen var spänd. Jesus har förut­sagt förräde­riet. ”En av er skall förråda mig”. Petrus vågar inte ens själv fråga vem det är utan låter Johannes göra det.

Jesus doppar brödet och ger det till Judas: ”Gör genast vad du skall göra!” Or­den måste ha varit gåtfulla för lärjungarna. De visste ju inte vad vi vet.  

Petri förnekelse kan vi förstå. Övermodet kommer på fall, förr eller senare.  Många har egen bit­ter erfarenhet.

Men Judas, vem kan förstå honom?  

Också Jesus ”skakades i sitt inner­sta”. Svek och förräderi hör till det värs­ta i människans his­to­ria.

Jesus låter Petrus´ och Judas´ handlingar drabba honom själv. Både förnekel­sen och förräderiet.

Jesus kunde säga som profeten: ”Förgäves har jag mö­dat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft.”

I stället tar han upp sveket och bedrägeriet i sin kropp och bär det ända upp på korset. Inte med sammanbitna tänder, men med ett rent hjärta. Med profe­ten kunde han säga: ”Min rätt är hos Herren. Min Gud har blivit min stark­het.”

Genom att bejaka och bära det berövar han sve­ket och bedrä­ge­riet dess des­truktiva gift. Petrus lät sig befrias från sitt svek. Judas inte.

Vi går till korset av två till synes olika skäl. För att få förlåtelse för våra synder och för att kunna leva ett nytt liv.

Först för att bära fram våra svek och bedrägerier. Korset är vår enda tillflykt.

”Var hälsad kors, vårt enda hopp.”

Petrus trodde att han redan kunde ge sitt liv för sin Herre. Han fick lära sig att det var Herren som gav sitt liv för honom. Det lär vi oss vid korset.

Senare fick Petrus sitt uppdrag tillbaka. Han och vi går till korset för att före­na vår svaghet och våra lidanden med hans och bära våra kors med kraften från hans livgivande kors.

Den heliga eukaristin är både kommunion och offer. Kristi offer ger oss nåden att förena våra liv med hans.

                                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar