Kortpredikan 30 mars 2020

Kortpredikan 30 mars 2020

Dan A: 13, 41c-62; Ps 23; Joh 8: 12-20

”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.”

Hela påsken skymtar fram i Jesu ord. Jesus har inte kommit för att döma människan, utan för att rädda henne. Men den rädd­ningen vore ingenting värd om han upphävde lagen och rättvi­san.

I stället skall han bära vår skuld i sin egen kropp upp på korsets trä och försona oss med Gud. Det befriande ordet till kvinnan är sagt som hade han redan uppstått från de döda.

Därmed öppnas vägen för ett nytt liv. ”Gå nu, och synda inte mer.” Det är det nya livet i kraft av nåden.

I kollektbönen bad vi: ”Led oss från syndens gamla liv så långt in i nådens nya rike att vi bereds för himlens härlighet”.

I prefationen denna vecka hör vi samma föregripande: ”Ty frälst genom Kristi lidande på korset kan nu hela världen prisa din här­lighet. Genom korset faller domen över världen och uppenbaras den Korsfästes makt, han som gav sitt liv för oss”.

De som lever i nåden, lever inte som slavar, utan som fria söner och döttrar.

I varje eukaristi sänds vi ut: ”Gå nu, och synda inte mer”.

                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar