Kortpredikan 30 april 2020

Kortpredikan 30 april 2020

Apg 8: 26-40; Ps 66: 8-9, 16-17, 20; Joh 6: 44-51

Inte så sällan händer det att någon som kommit till tro, eller kon­ver­te­rat, ofta fylld av iver och entusiasm, efter en tid bara är borta. Andra håller ut en längre tid, men något avgörande fattas.

Är det detta Jesus syftar på när han säger: ”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom”? Vi kan inte ve­ta i det enskilda fallet, men frågan måste ställas.

Människan kan inte bara ”bestämma sig” för att tro på Kristus och upp­tas i Kyr­kan. Tron är inte bara en viljeakt. Tron är främst ett verk av nå­den. Gud drar människan till sig genom sin Ande.

Det som hindrar henne är, förutom okunnighet, misstro och högmod. Männi­skan vill inte vara bero­ende som ett barn utan själv behålla kontrollen. Hon blir ”vuxen” på fel sätt. Det bär inte i längden.  

Inför den sanne Guden är också den vuxna människan som ett barn. Bara som ett barn kan hon bli vuxen på rätt sätt. Jesus sa­de det till Ni­kodemos: ”Den som inte föds på nytt kan inte se Guds rike”.  

Människan kan inte heller förstå Guds ord på egen hand. Hon behöver någon som ”pekar” och vägleder. Utan Kyrkan blir tron halv eller skev.

Men hos etiopiern, som kanske hörde till ”de gudfruktiga”, de som drogs till den mosaiska tron, ser vi något annat. Han läser profeten utan att förstå. Men han ber om hjälp. ”Hur skall jag kunna för­stå utan att någon vägleder mig?” 

Filippos, en av de första diakonerna, leds av Anden till etiopiern. Han öppnar dennes ögon för att Jesaja 53 är en profetia om Jesus. Hans tro leder till do­pet.

Anden drar männi­skan. Hon får vägledning genom kyrkans apostoliska un­dervis­ning. Den som ”lyssnar till Fadern kommer till mig”, säger Je­sus. 

Det Lukas berättar om etiopiern tycks gå fort. Ännu ”fortare” tycks det gå när Je­sus säger: ”den som tror har evigt liv”. Tron på Sonen förmedlar redan den slutliga gåvan. Tron vet att Sonen är ett med Fadern och därför kan ge ”det le­vande brödet”.

Ändå kallas det ett bröd. Nu börjar ett nytt växande som sträcker sig än­da in i evigheten. ”Den som äter av det brödet skall inte dö utan leva i evighet.”

Därför firar Kyrkan den heliga eukaristin som ”trons mysterium”.

Denna eukaristi kan inte vara något mindre än en gudomlig gåva.

                                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar