Kortpredikan 3 januari 2020

Kortpredikan 3 januari 2020

1 Joh 2: 29-3: 6; Ps 98: 1, 4-6; Joh 1: 29-34

"Den som förblir i honom syndar inte."

Det är lätt att huka sig när man hör detta. Men det är inte ett högt moraliskt ideal. Det är ett faktum, ett trons faktum.

Att "förbli" i Jesus är att leva i sitt dop, att vara skyddad av ho­nom som har döpt oss med helig Ande.  

Det finns ingen naturnödvändighet i att synda, trots att det sker så ofta.

Den som syndar måste först ”lämna” Jesus. ”Den som syndar känner honom inte”, det betyder att lämna gemenskapen med honom. Att sluta ögonen för ljuset och gå in i halvdunklet. Det går inte utan att först ha slutat be.

Syndaren har uppsökt eller gett rum för vad erfarenheten kal­­lar

”tillfäl­len till synd”, platser, bilder, umgänge eller tankar som fres­tar till synd.

Hon har ”dragit sig undan”, som Be­ne­dictus säger i regelprolo­gens avslutning. Onda tan­kar tar över och män­niskan faller för frestelsen. Hon har själv lämnat ifrån sig de verktyg hon behöver.

Vi läser, är vaksamma och ber för att vi behöver det, för att förbli i honom.

Johannes Döparen hänvisar till profetiorna om Her­rens lidande tjänare hos Jesaja.

Att läsa och meditera Skrifterna är inte bara hjälpmedel för att undvika synden. Det är också att påbörja förvandlingen. Vi medi­terar för att bli seende, för att bli kontemplativa.

Allt är koncentrerat i den heliga eukaristin, där kyrkan, själv un­dervisad av profeten, säger: ”Se Guds lamm, som borttager värl­dens synd”.

Att kommunicera är att skyddas, att stärkas i gemenskapen med Herren och att förvandlas, för att bli lik honom som vi får del av.

"Den som förblir i honom syndar inte."

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar