Kortpredikan 29 november 2019

Kortpredikan 29 november 2019

Dan 7: 2-14 Till Dan B: 52-58; Luk 21: 29-33

Profeten Daniel ser hela världshistorien och dess välden och riken. De framställs som drastiska bilder av olika djur­liknande gestalter. Alla väl­den och mak­ter har sin tid, men alla skall gå under.

Därefter ser han en tron sättas fram. ”En som var gammal” intar tronen.

”Böcker blev öppnade”. Historien följer inte godtyckliga lagar. Någon leder histo­rien och en slutlig dom skall fällas.

Så sker något annorlunda. "En som liknade en män­ni­skoson" förs fram inför den Högste. "Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt väl­de och hans rike skall inte förstö­ras".

Jesus kallar sig ofta Människosonen. Efter sin uppstån­delse säger han: "Mig är given all makt i himlen och på jorden".

Hans budskap löd: "Guds rike är nära". Det är inte "här" eller "där", det kan inte identifieras med något av de tidigare väldena. Men det är "nä­ra". Som sommaren är nära, när trä­det börjar knoppas.

”Hans rike skall inte förstöras”. Här Jesus det med andra ord: ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå”.

Hans ord är oss givet att läsa och lyssna till. Vi gör det till våra egna ord genom meditation och bön, så att det för­vandlar våra tankar och ”vi tän­ker Kristi tan­kar”. (1 Kor 2:26)

Odet blev kött och blir det på nytt i den heliga eukaristin.

Genom detta Ord växer ett rike fram som aldrig skall gå under.

                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar