Kortpredikan 27 juli 2019, Marta, Maria och Lasaros, Herrens vänner

Kortpredikan 27 juli 2019, Marta, Maria och Lasaros, Herrens vänner

1 Joh 4:7-16; Ps 34:2-11; Luk 10:38-42

Benediktinerna världen över firar idag alla de tre syskonen i Be­tania, Marta, Maria och Lasaros. De firas som Her­rens vänner.

Jesus var mycket fäst vid de tre syskonen. Han behövde deras vänskap, ty han var verklig männi­ska. Men vänskap är ömsesi­dig. Därför blir Jesu vänskap med syskonen ock­så en bild för vad han vill dra in människan i, sitt förhållande till Fadern i Anden. Den mänskliga vänskapen fullbordas i den gudomliga.

Det börjar redan här i tiden. Marta bekänner sin tro på den kom­mande uppståndelsen, men får svaret av den som står framför hen­ne: ”Jag är upp­stån­delsen och livet”.

Det börjar med tron och fullkomnas i kärleken, kärleken till Gud och till nästan. Johannes uppmanar: ”Låt oss älska varandra”. Och han fortsätter: ”Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”.

Det är ingen motsättning mellan kärleken och den rätta tron, även om det ofta framställs så. Johannes går skarpt till rätta med dem som inte ”be­känner att Jesus är Guds son”.

Det är samma hemlighet i Benedictus uppmaning att ”Ingenting föredra framför kärleken till Kristus”. Det är både en upp­ma­ning, och en påminnelse om kärlekens och vänskapens källa. Denna källa skall ta sin boning i oss som Jesu vänner.

Marta visade gästfrihet. Maria lyssnade. Lasaros lät sig väc­­kas till nytt liv. Vi firar det i varje eukaristi, för att vara och förbli Her­rens vänner.

”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken för­blir i Gud och Gud i honom.”

                                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar