Kortpredikan 24 februari 2022

Kortpredikan 24 februari 2022

Jak 5: 1-6; Ps 49: 14-20; Mark 9: 41-50

Den som är bunden och beroende av sina ägodelar lever farligt. Cassi­a­­nus varnar särskilt dem som kommit upp li­te i åren. När girigheten ges näring växer den och kan bli ro­ten till allt ont.

Det gäl­ler också den som inte äger så mycket. Också klosterfolk kan strida om små­saker, även om de juridiskt inte äger något.

Redan lusten och viljan att äga är början till girig­het. Ett sätt att förföra sig själv.

När vi hör om kvarnstenen runt förförarens hals kan vi förskräckas. Men förförelse sker i människans värld.

Och det gäller inte bara ”de andra”. Det börjar när hon låter de egna lemmar­na förföra sig själv. Genom han­den, foten eller ögat.

”Hugg av den, riv ut det!” Den bestämda handling­en avvi­sar det onda.

Mycket i samtiden säger att vi är hjälplösa offer för fres­tel­ser. Aposteln säger till lärjungarna att ingen prövas över sin förmåga.

Den som litar på apostelns löfte, och handlar därefter, gör en upptäckt. Kanske dagen efter.

Upptäckten att någon bi­stod henne.

Lärjungen som besegrar en frestelse säger inte att hon lyc­kats.

Hon vet att det var nåden som stod henne bi.

Hon tackar Gud. Och ber om att inte förhäva sig.

                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar