Kortpredikan 23 september 2023, S. Pio av Pietrelcina, präst

Kortpredikan 23 september 2023, S. Pio av Pietrelcina, präst

1 Tim 6: 3-16; Ps 100: 2-5; Luk 8: 4-15

Den helige prästen Pio höll sitt ”uppdrag obefläckat och klander­fritt”, som apos­teln Paulus uttrycker det till sin lärjunge Timothe­os. Padre Pio umgicks med sina bröder på ett otvunget sätt, men bar Kristi sårmärken på sin kropp i 50 år. 

Inte minst i biktstolen lät han Guds ord bära frukt i dem som sök­te hans hjälp. Han kunde avslöja dem som hycklade och varna dem som lät sig fångas av ”livets bekymmer, rikedomar och nö­jen”. Men också trösta och vägleda dem som prövades.

Till en ordenssyster som anfäktades av rädslor, frestelser, bedrö­velse och själens fruktan sade han. ”Tvivla inte på att det är He­r­ren som ligger bakom allt som har hänt med er själ. Tro inte att det är en olycka eller Guds ogillande!” Det är Gud som med sin mejsel formar stenen, så att den passar in i hans tem­pelbygge.

Gud tar också motgångar, plågor och lidanden i sin tjänst. Jesus säger i sin liknelse att ”de som hör ordet tar vara på det i ett gott och rent hjärta och bär frukt genom uthållighet”.

Inte ens synden kan förstöra. Också den rättfärdige faller sju gånger om dagen. Han råder sin syster att kasta ut grubblerier och tvivel.

Padre Pio skriver: ”Ibland visar sig Jesus. Tacka honom för det. Om han gömmer sig, tacka honom ändå”. Han kallar det ”kär­lekens kurragömmalek.”

Det svåra trollas inte bort, men förvandlas när det förenas med Kristus, som genom sitt lidande är ”alla konungars konung och alla herrars herre”.

”Låt oss på prästen Pius förbön vara så förenade med Kristi lidanden att vi lyckligt når fram till uppståndelsens härlighet.”

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar