Kortpredikan 23 februari 2022, S. Polykarpos, biskop och martyr

Kortpredikan 23 februari 2022, S. Polykarpos, biskop och martyr

Jak 4: 13-17; Ps 49: 2-3, 6-11; Mark 9: 38-40

Den helige biskopen Polykarpos var lärjunge till aposteln Johan­nes. Han brändes på bål i Smyrna i Mindre Asien år 155. 

Ögonvittnen har berät­tat att elden som brände hans kropp ”tog formen av ett valv och omslöt martyrens kropp lik ett segel som fylls av vinden. Och i mitten var det inte som brinn­ande kött, utan snarare bröd som blir gräddat, eller guld och silver som blir glöd­gat i ugnen. Och vi kän­de en vällukt som av doftande rökelse el­ler av kost­bara kryddor”.

Vi vet att de kristna samlade ihop martyrens brända ben och be­varade dem som ”dyrbara stenar och värdefullare än guld”. Det är det äld­sta skriftliga beläg­get i den tidiga kyr­kan för vördandet av reliker.

Det måste i sin tur bygga på en redan etablerad tradition. Vi till­ber en­dast Gud men vördar hel­go­­nen, eftersom de hjälper oss att se och gå i rätt rikt­ning. För dem som saknade tro var elden bara ett plågsamt straff och reliker bara vidske­pel­se.

Detta ytterst konkreta kan tyckas strida mot Jesu ord i evangeliet: ”Den som inte är mot oss, han är för oss”.

Men det påminner om att det konkreta pekar mot det oändligt stora. Je­sus är ingen partile­da­re eller ideolog vars ord är lätta att fånga in. Han är större. Världsalltets Herre, som kommer till sitt eget för att nyskapa alla och återställa allt.

Men hans storhet kan inte reduceras till luftiga och ”stora” tan­kar. Det är en konkret människa som talar. Det ”stora” börjar i det påtag­liga och kon­­kre­­ta – Jesus från Nasaret. Och det fortsätter i hans konkreta kyrka och martyrer.

Jakobs brev är konkret, ofta närgånget. När han talar om rika och fatti­ga, eller om tro och gärningar.

Det är hälsosamt för människan. Hennes övermodiga tankar och skryt kan sluta som en ”dimma, som syns en kort stund och se­dan försvin­ner”.

Därför behöver vi honom som blev människa, men var Gud.

Hans helgon visar vägen till den Herre som ger oss del av sin kropp och sitt blod.

De troende såg frukten av detta i Polykarpos, vars kropp likna­de ”bröd som blir gräddat”.

Allt för att återge människan hennes sanna storhet.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar