Kortpredikan 22 mars 2022

Kortpredikan 22 mars 2022

Till Dan B: 2, 11-20; Ps 25: 4-9; Matt 18: 21-35

Vissa ord i den heliga Skrift har fått särskilt fäste i Kyrkans liturgi. Delar av Asa­rjas bön i den brinnande ugnen beds i varje ka­tolsk mässa.

När gå­vor­na burits fram på altaret ber prästen tyst och djupt böjd inför alta­ret: ”Herre, vår Gud, inför ditt an­sik­te ber vi med ödmjukt sinne och för­kro­s­sat hjärta: Tag emot oss och låt det offer som vi fram­bär i dag bli dig till behag”.

Asarjas bön i Babylonien ersätter det offer som inte längre kunde bäras fram i Jeru­salems tempel.

Han ber ställföreträdande för hela sitt folk som är i svår nöd. Det är vår bön för folket i Ukraina och för hela kyrkan.  

I Jesu liknelse får en tjänare sin enorma skuld efterskänkt. Men hans ånger var inte uppriktig. Det visar sig när han vägrar att själv förlåta en med­­broder, vars skuld var en bråkdel av hans egen.

Jesus lär oss att be: ”förlåt oss våra skulder så som ock vi för­låter dem oss skyldiga är”. Benedictus hänvisar särskilt till denna bön i sin regel, med tanke på ”de sår­an­de törnens skull som brukar skjuta upp”.

Gud verkar omutlig. Den som inte vill förlåta sin nästa kan inte räk­na med för­låtelse för egen del.

Guds ”omutlighet” är ingen brist i hans barmhärtighet. Tvärtom, det är flödet av hans barmhärtighet som inte får ”stoppas upp”. Detta sker när människan vägrar att förlåta sin nästa. Hjärtat är fortfarande delat.

Asarjas säger: ”Nu följer vi dig helhjärtat”. Den­na ”hel­hjärta­de” bön är en frukt av uppriktig ånger. Den som saknar ång­er kan och mås­­te be om den. Gud väntar på den bönen, och besvarar den.

Blodet från Kristi förlåtande hjärta förenar sig med människans andliga blod­system. Till nytt liv och glädje för den ång­erful­le och för hela krop­pen. 

”Herre, vår Gud, inför ditt an­sik­te ber vi med öd­mjukt sinne och för­kro­s­sat hjärta: Tag emot oss och låt det offer som vi fram­bär i dag bli dig till behag”.

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar