Kortpredikan 22 maj 2021

Kortpredikan 22 maj 2021

Apg 28: 16-20, 30-31; Ps 11: 4-5, 7; Joh 21: 20-25

I denna mässa, den sista vardagen i påsktiden, avslutas läsningen av bå­de Apostlagärningar­na och Johannesevangeliet.

Paulus har nått fram till Rom och uppehåller sig där i två år, men Lukas berättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden.

Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista kapitlet ett se­nare tillägg för att besvara frågan hur det gick för Petrus. En grupp som stått Johannes nära skriver i hans namn. ”Vi vet att hans vittnes­börd är sant.”

Ett samtal mellan Jesus och Petrus bedömdes som viktigt att för­medla. Det hade uppstått ett rykte om att Johannes inte skulle dö innan Jesus kom tillbaka och Petrus frå­gar: ”Hur blir det med honom?”

Han får det kärva svaret: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig”.

Oro kan förstärkas av nyfikenhet, fånga oss och beröva oss kraften. Hur skall det gå för ”N.N.”, med kyrkan, med vårt land, med vår planet?  Petrus får det enkla rådet: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig”.

Det liknar Benedictus när han först uppmanar oss att eftertrakta det eviga li­vet med andens fulla begär och att dagligen ha dödens hot för ögonen.

Men så fortsätter han: ”Var­je stund hålla vakt över sitt livs gär­ning­ar”. Ett liknande verktyg är: ”Dagligen fullgöra Guds bud i hand­ling”. Det motsvarar Jesu ord till Petrus: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig”.

När svåra frågor blir omöjliga att hitta enkla svar på, när spekulatio­ner gör oss förvirrade och trötta, då behövs den dag­liga och oan­senliga trohe­ten, inte minst i det lilla.

Det är vår tro ”i miniatyr”. Vi följer den inkarnerade Herre, som genom sin Ande för oss till målet.

O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.

                                                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar