Kortpredikan 22 juni 2022, S. John Fisher o S. Thomas More, martyrer

Kortpredikan 22 juni 2022, S. John Fisher o S. Thomas More, martyrer

2 Kung 22: 8-13; 23: 1-3; Ps 119: 33-37, 40; Matt 7: 15-20

”Akta er för de falska profeterna.”

De farligaste är de fromma, ”förklädda till får”, de uppträder som ”lju­sets änglar”.

Vackra ord och yttre fromhet bevisar ingenting, inte ens under­verk. ”På deras frukt skall ni känna igen dem.”

Thomas More, kungens kansler, och biskop John Fisher motsatte sig Henrik VIII:s skilsmässoplaner. De vägrade att skriva på tro­hetseden till kungen, där denne gjorde sig till kyr­kans över­huvud. Deras trohet mot på­ven och den katolska tron väg­de tyngre.  

Många tyckte att det inte var nå­got att bråka om, men deras tro­het ger mod och vägledning.

Fisher levde ett asketiskt liv och var en föredömlig herde. När han satt i fängelse utnämndes han av påven till kardinal.

More var en bildad humanist, djupt förankrad i den katolska tron. Han hade bland annat humor. Han säger i en bön: ”Hjälp mig att inte bry mig alltför mycket om detta uppblåsta något som kallar sig ’jag’. Ge mig sinne för humor, Herre, och nåden att fatta ett skämt så att jag upplever någon lycka i livet och delar den med andra”.

I fängelset skriver More ett brev till sin dotter, fyllt av värme och klar­het.

”Jag vill inte misströsta om Guds godhet, kära Margaret, hur svag och bräcklig jag än känner mig. Hans mildaste god­het skall beva­ra min själ.”

Till slut tröstar han sin dotter med trons klar­syn: ”Inget kan inträf­fa utan att Gud vill det. Men det som han vill är verkli­gen det bäs­ta, hur ont det än kan tyckas oss.”

”På deras frukt skall ni känna igen dem.”

                                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar