Kortpredikan 20 maj 2022

Kortpredikan 20 maj 2022

Apg 15: 22-31; Ps 57: 8-12; Joh 15: 12-17

Ett nytt rike har landat i historien. Mitt bland andra riken, folk och län­der. Ett rike som inte styrs av andra makter utan följer egna lagar – den heliga Kyrkan.

Redan i början ställdes hon inför en fråga som hotade att splittra hen­ne. Borde inte också hedningarna omskäras och följa Mose lag? ”Någ­ra” hade handlat ”utan uppdrag” och spridit oro och förvirring. Lukas beskriver hur kyrkan fin­ner lösningen och be­varar enheten.   

På sitt första ”koncilium” handlar hon med en oerhörd frimodighet. Hon säger: ”Den helige Anden och vi har beslutat”.

Kyrkan ägde krafter i sitt inre som hon kanske inte ens var medve­ten om själv. Exakt vem/vad som har det avgörande ordet är svårt att exakt formulera, men det kan in­te skiljas från ”apost­larna och de äldste”. I sin trosbekännelse kallar hon sig ”apostolisk”. Auktoritet har med tillväxt att göra. Hon växer utan att splittras.

I evangeliet beskriver Johannes hennes inre tillväxt. Jesus kallar sina lärjungar inte bara tjänare, utan vänner. Som vänner utför de inte bara givna befall­ning­ar. Som vänner får de ”veta” vad Sonen har hört av sin Fader.

De får ett oerhört löfte. Fadern skall ge dem ”vad de än ber om i Jesu namn”. Ett verk av den helige Ande. Samtidigt växer det fram ur dem själva, ur vän­nernas nya frihet. De får vad de själva ber om.

När Jesus kallar lärjungarna för vänner, är det en be­skriv­­­ning av Kyrkan. Kyr­kans frimodiga beslut – ”Den helige Ande och vi har be­slutat” – liknar det som händer när tjänaren växer till och förvan­d­las till vän. Paulus säger att hon ”blir full­vuxen och når en mognad som sva­rar mot Kristi fullhet”. Kyrkan är ”vän­­skapens sakrament”.

Ju värre det ser ut med kyrkans mänskliga svagheter och risken för splitt­­ring hotar, desto viktigare är vår tro på den helige Ande och Kyrkans gudomliga ”in­sida”.

”Vi tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”. 

O du helige Ande kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.

                                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar