Kortpredikan 20 juni 2020, Jungfru Marias obefläckade hjärta

Kortpredikan 20 juni 2020, Jungfru Marias obefläckade hjärta

Jes 61:9-11 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.ps)  Luk 2:41-51 –

Denna minnesdag har sitt historiska ursprung i Fatima (Portu­gal) 1917, där Maria uppenbarade sig för tre barn, med upp­maning till bot, rosenkransbön och att världen skulle hel­gas åt hennes rena hjärta.

Nu är minnesdagen förlagd till da­gen efter Jesu hjärtas dag. Ma­rias rena hjär­ta har sin källa i Sonens.

Minnesdagen liknar högti­den den 8 december, Jung­­fru Marias utkorelse och full­komliga renhet, som firar hur Gud i Ma­ria bereder en värdig boning åt sin Son. Idag firar kyrkan hur Maria tar emot Guds utko­relse och nåd.

Allt var inte klart för henne på en gång. Också hon fick sö­­­ka sig fram i tro. Hon och Josef blev bestörta när 12-åringen dröjde sig kvar i templet. Inte heller för­stod hon allt på en gång. ”De förstod inte vad han me­nade med si­na ord.”

Men hon ”bevarade alla hans ord i sitt hjärta”, även när hon inte förstod. Nåden behöver tid för att upplysa män­ni­skans förstånd och fullborda sitt verk.

Överlåtelsen, inte minst i den monastiska kallelsen, låter sig dras med av Jesu ord: ”Visste ni in­te att jag måste va­ra hos min fa­der?”

Redan profeten har sett det: ”Liksom jorden låter sina väx­­­ter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp och lov­sång, inför alla folk”.

Vi ser dess fullbordan i Maria och följer hennes väg i den heliga eukaristin.

                                                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar