Kortpredikan 20 juli 2019, S. Thorlak, biskop, Islands skyddspatron

Kortpredikan 20 juli 2019, S. Thorlak, biskop, Islands skyddspatron

2 Mos 12:37-42; Ps 136:1,23-24,10-15; Matt 12:14-21

"Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykan­de veken." Profeten Jesaja formulerar det, Matteus känner igen profetian i Jesus och Benedictus ger det som vägledning till sin abbot. 

Predikanten hörde till de bröder som denna dag för 44 år sedan fick avlägga de bene­dik­tinska löftena (professen). Det skedde i Ös­tanbäcks kloster i Svenska kyrkan och högtiden firades som pro­feten Elias dag, enligt östlig tradition.

Vägen ledde vidare in i katolska kyr­kans fulla gemenskap och hon firar idag Islands skyddspatron, den helige Thorlak, som ka­nonicera­des av isländska alltinget år 1193.

En benediktinsk profess är ett uppbrott, liknande det som Israels barn gjorde när Herren förde dem ut ur Egypten. Kyrkan firar det­ta uppbrott varje påsk som en ”högtidsvaka”. Det påminner om den första kärleken, som aldrig får slockna.

Men i slutet av sin regel, när Benedictus gjort sina erfarenheter och förmedlar dem till sin abbot, då citerar han det profetord som vi hörde i evangeliet: "Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykande veken." Profeten fortsätter: ”Han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp”.

Vi skymtar den gudomliga planen, den barmhärtighet som över­går allt vad vi kan tänka oss.

Utan möda och askes förminskas och förvanskas barmhärtighe­ten. Den ses som en självklarhet. Ändå är det endast Guds nåd och barmhärtighet som för mödan till seger.

"Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykan­de veken."

                                                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar