Kortpredikan 20 februari 2020

Kortpredikan 20 februari 2020

Jak 2: 1-9; Ps 34: 2-7; Mark 8: 27-33

”Gör inte skillnad på människor”, säger aposteln Jakob - långt fö­re mo­der­na jämlikhetsideal.

Uppmaningen strider inte mot att visa sär­skild respekt för de äld­re och för föräld­rar, för både kyrklig och världslig överhet. Vi bry­ter inte mot Jakobs uppmaning när vi uppfostrar de unga att res­pektera till ex­em­pel polis och lärare.

Jakob förväntar sig att de kristna ser djupa­re än sekulära jämlik­hetsideal, att de ser männi­skan som hon är inför Gud, som en äl­skad och återlöst syndare.

Det låter vackert, men också vi behöver nog påminnas om hur vi lär vi oss det. Hur hanterar vi annars föraktet för andra, när det oönskat dyker upp i det egna hjärtat?    

Petrus fick en bister undervisning när han försökte hindra Jesus från att gå lidandets och korsets väg. "Håll dig på din plats, Sa­tan." Petrus ställde sig framför Jesus, som ett hinder. Det hade Satan försökt tidigare. Därför tilltalas Pet­rus med Satans namn. Men Petri plats är bakom ryggen på Jesus, i hans efter­följd.

I hans efterföljd lärde Petrus kän­na, inte bara Jesu väg, och ock­så sig själv.

Petrus fick lära känna sin egen svaghet - och Herrens barmhär­tighet. Den som gjort den erfarenheten kan inte längre på allvar göra skillnad på människor.

När vi återfaller i förakt för andra avslöjar vi att vi inte känner oss själva. Den som känner sig själv kan inte döma sin broder.

Han kan till och med förmana synda­ren utan att såra honom - med den ödmjukes handlag. Och endast den ödmjuke känner sig själv.    

Vi firar eukaristin för att lära oss att se med Guds ögon på både oss själva och på varandra, för att lära oss att inte göra skillnad på männi­skor utan älska vår nästa så som Kristus har älskat och älskar oss.

                                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar