Kortpredikan 2 november 2019, Alla Själars dag

Kortpredikan 2 november 2019, Alla Själars dag

2 Mack 12: 43-46; Ps 103: 8-10, 13-18; 2 Kor 4: 14-5: 1; Joh 11: 32-45

Vi tror på de heligas gemenskap, communio sanctorum.

Denna tro är en följd av Kristi upp­­­ståndelse. Påskens ljus, som lyser i kyrkans rum denna dag, vittnar om gemenskapen mel­lan alla som tror på den uppståndne Kristus. Konciliefäderna ägnade denna enhet ett särskilt kapitel när de undervisade om Kyrkans väsen.[1]

Helgonen som vi fira­de i går, de som redan är i fullheten av det­ta ljus, vi tror att de stöder oss och ber för oss. Vi påminns om det i varje eukaristi.  

I varje mässa ber vi för dem som är döda, men som be­höver renas för att helt kunna träda in i ljuset.

En skymt av denna uppgift hör vi i Jesu ord till lär­jung­ar­na när Lasa­ros kommer ut ur graven med armar och ben inlin­dade: ”Gör honom fri”.

Jesus ber om hjälp för att fullborda sitt eget verk. Det är ett in­tet i jämförelse med vad Jesus själv gör.

Ändå är det inte oviktigt. Vi gör vad de döda inte längre kan gö­­ra själ­va. Paulus säger att hans mödor kommer de andra till godo. "Allt det­ta sker för er skull".

Vi hör ihop i Kristi kropp. ”Om en lem lider, lider alla de andra med den.” De starka hjälper de svaga. Helgonen i första hand, men också vi som ännu trampar jord. 

Kyrkan har från början bett för de döda. Redan hos ju­darna fanns det bruket, som vi hörde i 2 Mackabeerboken. De frambar offret med

”upp­­ståndelsen i tankarna”. Vi ber för dem när Kristi offer frambärs och i ljuset från Kristi uppståndel­se.  

”Låt ditt eviga ljus lysa för dem, o Gud, du som är nådig och barm­här­tig.”

Vi ber att skaran inför Guds tron skall bli fulltalig, så att Gud blir allt och i alla.

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

 

[1] Kapitel VII i Konstitutionen om Kyrkan, Lumen gentium: ”Om pilgrimskyrkans eskatologiska karaktär och dess enhet med den himmelska kyrkan”.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar