Kortpredikan 19 november 2019, S. Mechthild av Magdeburg

Kortpredikan 19 november 2019, S. Mechthild av Magdeburg

2 Mack 6: 18-31; Ps 3: 2-8a; Luk 19: 1-10

Den nittioårige Elasar tvingas att äta det förbjudna svinköttet, men han spottar ut det. Av några vänner som anpassat sig er­bjuds han att skaffa sådant kött som var tillåtet att äta och där­med slippa tortyr och martyrium. Men han vägrar. Vän­­ner som inte prövats kan svika när det gäller.

Han vill inte "delta i ett bedrägeri som skulle få många ungdomar att tro att den nittioårige Elasar gått över till hedendomen". Vad är ”att få leva en försvinnande liten tid till” bredvid ett gott samve­te? Han slipper undan människors straff, men kan inte ”fly undan allhärskarens hand”. Det är inte fanatism, det är trohet.  

När hans kropp utstår tortyren säger han: "Gud vet att hans själ i gudsfruktan utstår detta med glädje". 

Elasar "vet". En insikt som ligger djupare än de kroppsliga plå­gor­na.

Sackaios har fått besök i sitt hus och i sin själ. Han avger ett löfte att ge hälften av sin förmögenhet till de fattiga. Dessutom att be­ta­la tillbaka fyrdubbelt till som han pressat ut för mycket av. Det var mer än vad lagen krävde.

Kanske fanns det inte mycket kvar när han full­gjort sitt löfte och sin botgöring. Men han gjorde det med samma glädje i sin själ som Elasar vittnade om i sitt martyrium.

Jesus bekräftar vad som skett: ”Idag har räddningen nått detta hus”.

När den heliga Mechthild (d. 1282) tyngs ner av svaghet och kla­gan, kommer hon ihåg Herrens trofasthet. Genom tron ”vet” hon.

Hon får i en vision se två kalkar, den ena fylld med lidan­dets rö­da, den andra med tröstens vita vin. Det vita vinet är det ädlare, säger Herren, "men mest välsignade är de som dricker båda: det vita och det röda".

”Smaka och se att Herren är god.”

                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar