Kortpredikan 19 juni 2019, S. Romuald, abbot

Kortpredikan 19 juni 2019, S. Romuald, abbot

2 Kor 9:6-11; Ps 112:1-4,9; Matt 6:1-6,16-18

"Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta."

När en människas liv summeras kommer det att visa sig vara sum­man av de beslut hon fattat i livet. ”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd.”

Aposteln vittnar om hur dessa beslut kan bli något mera än egna avgör­anden och ambitioner. Beslut kan förvandlas och omslut­as av nå­got stör­re. Den frikos­tig­e upptäcker att han i sitt hjärta har en Her­re som är frikostigheten själv.

”Gud för­mår ge er allt gott i överflöd… Han skall ge er utsäde och mång­­dubbla det”. I sin tur ”framkallar” det tacksä­gel­ser hos andra.

Jesus beskriver hur ”upptäckten” går till: "Gå in i din kammare, stäng dör­ren och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda belöna dig."

De avgörande besluten förvandlas till bön, överlåtelse­bön. ”Må det ske med mig efter din vilja.”

Det eliminerar inte de egna besluten. Gud frälser oss inte utan vår egen samverkan. ­Från de små och dagliga besluten, till de större om att bryta en ovana eller binda sig vid en god regel, till de stora livsbesluten, till exempel i högtidliga löften. Dessa beslut får inte för­växlas med eg­na am­bitione­­r. De har sin källa i Guds givmilda nåd.  

Vi tar emot Guds frikostiga gåva av sig själv i varje eu­ka­risti för att hela vårt liv skall bli en gåva, till Gud och till vår nästa.

”Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostig­het.”

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar