Kortpredikan 19 februari 2022, Vårfrumässa

Kortpredikan 19 februari 2022, Vårfrumässa

Jak 3: 1-10; Ps 12: 2-5, 7-8; Mark 9: 2-13

Det är plågsamt att höra Jakob beskriva tungans makt. Han jäm­för tungan vid en liten eld som kan sätta en hel skog i brand. Men det är svårt att inte ge honom rätt.  

Alla vet vad ett litet ord kan ställa till med.

Vi känner Benedic­tus och de andliga fädernas varningar för det ohejdade och myckna pratandet. För Jakob tycks endast den full­kom­lige kunna betvinga tungan och därmed tygla hela kroppen.

Det goda talet hör vi mellan Mose, Elia och Kristus på förklarings­berget. Det samtalet sker i det ljus där både lagen och profeterna kommer på rätt plats och allting genom Kristus får sin slutliga för­klaring.

Botemedlet för den bångstyriga tungan hör vi i rösten ur molnet, Faderns röst om sitt eget ord, sin älskade son, som blivit männi­sko­son: ”Lyssna till honom!” Benedictus inleder sin regel med samma maning: ”Lyssna till Mäs­tarens un­dervisning!”

Att styra sin tunga är därför inte bara en fråga om disciplin. Tung­an styrs av hjärtats tankar och hjärtat kan bara förvandlas när det själv lyssnar, lyssnar sig in i det samtal som hela tiden pågår mel­­­lan Mose, Elia och Jesus. Vi kallar det lectio divina, läsning av Guds ord. 

När den klarsynte rannsakar sig upptäcker han att hans tunga slinter när han har slutat lyss­­na. Bönen, som är ett svar på Guds ord, har tystnat. Då löper tungan otyglad.

Så inte hos Maria som gömde och bevarade allt hon hört i sitt hjärta. Hon talade ”få och förnuftiga ord”.

Och hon sjöng sin lovsång, liksom kyrkan sjunger den heliga eukaristin.

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar