Kortpredikan 19 februari 2020

Kortpredikan 19 februari 2020

Jak 1: 19-27; Ps 15: 2-4b, 5; Mark 8: 22-26

Att bli frälst går inte på en gång. Hindren är flera och mannen som bo­ta­des från sin blind­­het be­höv­de flera behandlingar.

Jesus ledde honom först ut ur byn, bort från tumult och pratande. Jakob skulle säga att botandet hindras när man talar i stället för att lyssna. ”Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala.” Så länge man vredgas hör man inte alls. ”Den som inte kan tygla sin tunga lurar sig själv.”

Jakob ordinerar botemedlet: ”Ta ödmjukt vara på ordet som är ner­lagt i er och som förmår rädda ert liv.” Benedictus inleder sin regel:

”Lyss­na, min son, till Mästarens under­visning”. Okun­nighet är det första hindret för att bli frälst.

Det finns flera. Jakob berättar om en man som betraktar sitt ansikte i en spegel men som går därifrån och glömmer hur han såg ut. Hind­ret heter ovilja.

Benedictus säger: ”Tag villigt emot” vad du hört. Det är lätt att skylla på glömska. Den som har sett ”går däri­från och har strax glömt hur han såg ut”. Bakom glömska finns ofta ovilja.

Men Jakob berättar också om en annan man som ”blickat in i den full­komliga lagen, frihetens lag”. Den som ”håller sig till den blir salig genom det han gör”. Bene­dictus talar om att ”full­följa i handling”.

Något har skett. Den blinde som Jesus botar kan se. Den som lys­s­nat till ”sanningens ord” får sin skadade hörsel till­baka. Männi­skan befrias. Hon har sett och hört den ”lag” som befriar. Jakob kallar den ”fri­he­tens lag”.

En märklig ”lag”. Den återger människan hennes skadade fri­het. Vi anar ett ansikte i den ”lagen”. Jesu Kristi ansikte.

Den som ”håller sig till den” blir stegvis botad och befriad. ”Frihetens lag” flyttar in i henne. Den befriade sö­ker själv upp ”faderlösa och än­kor i de­ras nöd och håller sig själv obe­smittad av världen”.

För att inte glömma vår frihet utan stärka den har vi fått den heliga euka­ristin. Jesus säger:  "Gör detta min åmin­nelse av mig...".

                                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar