Kortpredikan 18 november 2021

Kortpredikan 18 november 2021

1 Mack 2: 15-29; Ps 50: 1-2, 5-6, 14-15; Luk 19: 41-44

Jesus gråter över Jerusalem: ”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred!” De förstod inte att tiden var inne för Guds besök.

Var tiden inne när Mattathias greps av ”helig iver”? Han såg av­fallet och grep till vapen. Han kunde hänvisa till hur Pinechas ha­de gripit till våld när folket avfallit under Mose tid (4 Mos 25).

Ett samhälle har rätt att gripa in och skydda sig mot hot och våld, men yttre makt går inte till roten med det onda. Våld i religionens namn avvisas med goda skäl. Bergspredikan talar ett tydligt språk.

Ändå låter oss kyrkan höra om Mattathias ”heliga iver”. Hon vet att det finns en god och helig iver. Hon ser den hos marty­rer­na. Hon vet att världen inte räddas genom yttre våld, men genom lidande.

Alternativet till våld är inte något avslaget lagom. Benedic­tus låter sin regel kulminera i kapitlet om den goda ivern.

Jesus gråter över Jerusalem: ”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred!”

Låt oss gråta över vår lomhördhet och tröghet till dess vi förstår och den goda ivern växer fram.

                                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar