Kortpredikan 18 november 2019

Kortpredikan 18 november 2019

1 Mack 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64; Ps 119: 53,61,134,150,155,158; Luk 18: 35-43

Denna vecka hör vi ur Mackabeerböckerna, som berättar om den reli­gionsförföljelse som bröt ut med Antiochos IV Epifa­nes år 175 f.Kr.

Han genomdrev en brutal tvångshellenisering som skulle förinta juden­domen som religion. Under dödshot för­bjöds omskärelse, sabbatsfiran­de, högtider och templets offer. Bokrullar med Mose lag brändes. Mitt i templet placerades ett offeraltare åt Zeus, den van­helgande skändlig­he­ten, som vi hör om i Nya Testamentet (Matt 24:15).

Diktaturer genom historien uppvisar samma intolerans. Också modern liberalism i dagens västerland visar allt tydligare tecken på aggres­siv in­tolerans, när den vill förbjuda offentliga uttryck för tro och samvetsbe­stämd över­tygelse i moraliska frågor.

Det står att många israeliter ”fann mod och styrka inom sig till beslutet att inte äta något orent. De föredrog döden framför att vanhelga sig själ­­­va och skända det heliga förbundet”.

Modet förutsätter klarsyn. Inte minst om det skapas förvirring också på helig plats. Lärjungarna förs in i dunkel och luras vilse.

Det blir allt vikti­gare att bevara det egna templet, hjärtat, rent. Att inte anpassa sig till denna världen, utan förnyas i sina tankar och lära sig avgöra vad som är Guds vilja. (Rom 12:1-2)

Evangeliet visar vägen. "Herre, gör så att jag kan se igen." Mannen utanför Jeriko har förlorat sin syn. Nu ber han Jesus att få den tillbaka. 

I paradiset såg människan klart. Genom syndafallet fördunklades syn­förmågan och hon drevs ut ur paradiset. Hon såg inte längre klart.

Dopet kallades i fornkyrkan "upplysning". Den döpte, som re­nats från synden och blir upplyst av tron, får synen tillbaka.

Men synen är inte stadig och fast. Synden berövar henne nåden och människan glider tillbaka i halvdunkel och mörker.

Dagligen och i kon­kreta situationer måste hon be: "Herre, gör så att jag kan se igen."

Evangeliet berättar: ”Jesus sade: ’Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.’ Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud”.

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar