Kortpredikan 18 januari 2022, S:t Eriks Domkyrkas invigning

Kortpredikan 18 januari 2022, S:t Eriks Domkyrkas invigning

 Heb 12: 18-19, 22-24; Ps 84; Joh 4: 19-24

Vi firar vår domkyrkas invigning och därmed stiftets enhet om­kring vår biskop. ”Där bis­kopen är, där är Kyr­kan.” (Ignatios av An­tio­kia d. ca 110) 

Samtidigt inleds böneveckan för de kristnas enhet. Att då hänvisa till de katolska tecknen på enhet kan verka för­mä­tet. Men den ka­tolska enheten – en och samma tro, samma sakrament, en bis­kop i gemen­skap med Petri efterträdare – är inte människors verk.

Med tanke på allt som hotat och hotar enhe­ten, inte minst internt, är det ett större under att enhe­ten fortfar­an­de består. Det är igen formalitet att vi ber om enheten i varje mässa.

Det är inte människor som bygger kyrkan eller åstadkommer en­het. ”Om inte Herren byg­ger huset, arbetar de fåfängt som byg­ger på det.”

Likaså kan vårt katolska bidrag till enheten bara ske genom att fördjupas i den enhet som blivit oss given.

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar