Kortpredikan 17 september 2019, S. Hildegard av Bingen, jungfru, abbedissa, kyrkolärare

Kortpredikan 17 september 2019, S. Hildegard av Bingen, jungfru, abbedissa, kyrkolärare

1 Tim 3:1-13; Ps 101:1-3, 5-6; Luk 7:11-17

Hildegard av Bingen (1100-talet) upphöjdes av Benedikt XVI till kyr­ko­lärare.

För Hildegard var Gud inte skild från sin skapelse. Hon fann ho­nom i den, i stenar, i djur och växter, framför allt i människorna, samtidigt som hon visste att Gud står över allt. Hon blev inte panteist. Hon såg, förun­d­­rades, men tillbad Gud, honom allena.

Hennes synförmåga och andra gåvor hade formats av Skriften, av litur­gin och av kyr­ko­fä­derna.

Hennes och andra mystikers insikter och visioner tycks stå långt från dagens läsning­ar. Till exempel det Paulus för­väntar sig av försam­lings­ledare (biskopar) och med­hjälpare (dia­koner). Men i grunden hör det ihop. Både mystiker och miljökämpar behöver Kyrkans vägledning för att inte gå vilse.

Vi känner igen Pauli krav på biskopar och dia­ko­ner i Benedictus bild av förvaltaren i klostret, som skall vara ”nyk­­ter, be­här­skad, gästfri, försynt, fridsam, fri från penning­be­gär,” men också be­trakta ”klostrets alla kärl och all dess egendom som he­liga altarkärl”.

Hildegards klarsyn är genomlyst av det gudomliga ljuset, det ljus och den kraft som uppväcker änkans son i Nain. Det står att när ”Herren såg än­kan fyll­des han av medlidande med henne”.  -  En ikon för hela vår tro. Herren ser den lidande människan och lider med henne.

Det ljuset lyser fram i klostrets vardag när förvaltaren inte be­­drö­var sina bröder, inte ens när de kommer med orimliga krav. ”Ett vänligt ord är bättre än den bästa gåva.”

Vågar vi på den heliga Hildegards dag säga att Herren lider också med sin dåligt förvaltade skapelse?

Allt i ljuset från den Herre som såg den lidande änkan och fyll­des av medlidande med henne som utan sin son riskerade att gå under i fat­tigdom.  

Vi firar den heliga eukaristin i kraft av det Herrens ”medlidande” som gav änkan hennes son tillbaka. Vi firar den med ”heliga altarkärl” och med ”gå­vor av jordens frukt och människors arbete”.  

Också för att lära oss rätt förvaltarskap och ”att gå med vänliga fötter på jorden”.

                                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar