Kortpredikan 17 juni 2021

Kortpredikan 17 juni 2021

2 Kor 11: 1-11; Ps 111; 1-4, 7-8; Matt 6: 7-15

Paulus ”vill överlämna en ren jungfru” till Kristus. Han har ”tro­lo­vat” församlingen ”med en enda man, Kristus”. Han jämför sin egen iver med Guds svartsjuka kärlek.

Men falska lärare har trängt in i församlingen och han är rädd att deras ”tankar skall förföra och locka bort de troende från upprik­tig­heten och renheten gentemot Kristus”.

Sådan förförelse kan ske genom halvsanna eller vilseförande lä­ror om Kristus och hans Kyrka.

Men också genom att vi fångas av tankar som leder till vre­­de, bedrövelse och uppgivenhet.

Medicin och vägledning, för att förbli ”trolovade” med den ende, får vi genom den bön som Herren själv har lärt oss.

Det viktigaste kommer först, ditt namn, ditt rike, din vilja.

Dessutom behöver vi daglig näring till både kropp och själ.

Vida­re för­låtel­se för våra synder och villighet att förlåta dem som så­rat eller gjort orätt mot oss.

Och hjälp att stå emot frestel­ser och kraft hålla ut i prövningen, ända till slutet.

Fader vår beds efter den eukaristiska bönen.

Vi ber den vidare under dagen för att förbli i trolovningen med Kristus och bevaras i ”uppriktigheten och ren­heten gentemot honom”.

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar