Kortpredikan 17 januari 2023, S. Antonius, abbot

Kortpredikan 17 januari 2023, S. Antonius, abbot

Heb 6: 10-20; Ps 111: 1-2, 4-5, 9. 10c; Mark 2: 23-28

Antonius drabbades av kallelsen till fullkomlighet, att bli helad, fri från halvhet och splittring. Han levde över hundra år.

Han lärde sig genomskåda demoner­na, som kommer till oss i form av onda tankar. ”De är svaga och kan inte annat än hota. Vi skall inte alls vara räd­da för dem.”

Hebreerbrevet är skrivet till dem som är på väg att tappa geis­ten. ”Förslöas inte!” Tålamod behövs för att inte för­lora vad Gud har lovat.

De onda tankarna känns igen på sin frukt, ”modlöshet i själen, upprörd­het och oreda i tankarna”.

Det följs av ”begär efter det onda, förakt för dygden och osta­dig­het i karaktären”

Antonios säger: ”Jag såg alla fiendens fällor, som är utlagda över jorden, och jag suckade och sade: Vem kan undgå dem? Då hör­de jag en röst som sade till mig: Ödmjukheten”.

De goda andarna ger däremot ”outsäglig glädje, tillförsikt, sin­nes­närvaro, lugn tankeverksamhet”.

”Om vi vill övervinna fienden skall vi därför alltid tänka på det som hör Herren till, och alltid låta själen glädja sig i hoppet.” Hop­pet når som ett ankare innanför förhänget, där försoning och frid råder.

Kampen är inget självändamål. Liksom sabbaten är den till för män­niskans skull.

Kallelsen till fullkomlighet är att befrias från halvhet och splittring, kallelsen att bli hel och helt benådad.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar