Kortpredikan 17 februari 2022

Kortpredikan 17 februari 2022

Jak 2: 1-9; Ps 34: 2-7; Mark 8: 27-33

”Gör inte skillnad på människor”, säger aposteln Jakob – långt fö­re mo­der­na jämlikhetsideal.

Jakob förväntar sig att de kristna ser djupa­re än sekulära jämlik­hetsideal, att de ser männi­skan som hon är, skapad till Guds av­bild, återlöst till hans likhet.

Vi vet det i princip, men behöver lära oss det i praktiken. Hur han­­te­rar vi annars föraktet för andra, när det oönskat dyker upp i det egna hjärtat?    

Petrus fick en bister undervisning när han försökte hindra Jesus från att gå lidandets och korsets väg. ”Håll dig på din plats, Sa­tan.”

Petrus ställde sig framför Jesus, som hans vägvisare. Det hade Satan försökt tidigare. Därför till­talas Pet­rus med Satans namn. Men Petri plats är bakom ryggen på Jesus, i hans efter­följd.

I hans efterföljd lärde Petrus kän­na, inte bara Jesu väg, och ock­så sig själv.

Petrus fick lära känna sin egen svaghet – och Herrens barmhär­tighet. Den som gjort den erfarenheten och förblir i den insikten kan inte längre på allvar göra skillnad på människor.

När vi återfaller i förakt för andra avslöjar vi att vi inte känner oss själva. Den som känner sig själv kan inte döma sin broder.

Han kan till och med förmana synda­ren utan att såra honom – med den ödmjukes handlag. Endast den ödmjuke känner sig själv.    

Vi firar eukaristin för att lära oss att se med Guds ögon på både oss själva och på varandra.

                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar