Kortpredikan 16 juli 2022, Vår Fru av berget Karmel

Kortpredikan 16 juli 2022, Vår Fru av berget Karmel

Mik 2: 1-5; Ps 10: 1-4, 7-8, 14; Matt 12: 14-21

Profeten Mika går till rätta med sitt folks synder, inte minst sociala övergrepp och orättvisor. ”Ve dessa som tänker ut vad fördärvligt är… dessa som övar våld…”

Ett ”mät­­snöre” behövs. Det ge­men­samma livet behöver tydliga grän­ser mellan rätt och fel för att inte ge orättvi­san fritt spel­rum.

Nedärvd och beprövad lag måste för­medlas till nästa generation, annars går arvslott och åkrar förlorade.

När räddningen kommer, skall Herrens tjänare ”förkunna rätten för fol­ken”, men på ett oväntat sätt. Något nytt kommer till. Lagen upphävs inte, men för­vandlas.

”Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gator­na.” Han går försiktigt fram över jorden, han bryter inte av det knäckta strået. Hans röst släcker inte den rykande veken. Ändå är det detta som för ”rätten till seger”.

Det avgörande i historien sker i det fördolda. De flesta upptäcker det inte ens. Även trons folk behöver lära sig att läsa den heliga historien, skri­ven av hans heliga.

Profeten Elia på berget Karmel såg ett litet moln, som tecken på det efter­läng­tade regnet (1 Kung 18:44). Kyrkan har tagit emot det som en profetia om Mes­sias moder. Ur molnet strömmar det livgivande vatt­net.  

Kyrkan sjunger med Maria: ”Han störtar härskare från deras troner och upp­hö­jer de ringa.”

Den som förlorat allt mänskligt hopp sträcker sig mot det gudomliga hop­pet. ”Vi hoppas där allt hopp är ute.”  

Profeten sade: ”Hans namn skall ge folken hopp”. Aposteln säger: ”Kris­tus Jesus, vårt hopp”.

Det är det hoppet vi ber om och får del av i varje eukaristi, tillsammans med Maria.

                                                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar