Kortpredikan 14 juni 2019

Kortpredikan 14 juni 2019

2 Kor 4:7-15; Ps 116:10-11,15-18; Matt 5:27-32

Aposteln vittnar om sina erfarenheter i Herrens tjänst. Han är an­satt, kringränd, rådvill, förföljd, slagen till mar­ken. Det är inte svårt att känna igen sig.

Svårare är det att känna igen den andra sidan av hans erfaren­heter. Att hans rådvillhet inte ledde till rådlöshet, att han varken blev övergiven eller gick förlo­rad.

Men så är det. Kristus har övervun­nit världen och Paulus vittnar om att ingen­ makt kan beröva honom delaktigheten i Jesu seger.

Han är ”ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.

Hans lidan­den har fått en annan kvalitet. Han bär i sin kropp med sig den död som Jesus fick lida. Kristi lidanden ”fortsätter” i apos­telns li­dande. Inte för att lidanden är något gott i sig, men för att Jesu seger skall ”fortsätta”. Jesu liv skall bli synligt i Pauli dödliga kropp.     

Aposteln anger skälet till att han, och vi, hela tiden erfar och plågas av nederlag, att vi har ”skat­ten i lerkärl”. Orsaken är att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.  

Men detta ord, som ofta citeras, har svårt att landa i hjärtat. Det är där­för vi be­höver uthållighet och tid. Möjli­gen kan vi ana hemligheten när någon tackar oss för något vi inte själ­va ens har tänkt på. Nåden a­ge­rar ba­kom ryggen på oss själva. 

Som aposteln säger: Allt detta sker för att nåden skall nå allt fler och väcka tacksamhet.

Det betyder inte att vi kan lägga händerna i knät. Frestel­ser mås­te av­visas, ibland ”huggas av” myc­ket bestämt, som Jesus säger i evange­liet. Men när det lyckas är det nådens förtjänst.

Löftet borde väcka förundran, hopp och glädje.

Den heliga eukaristin är både offer och kommunion. Vi firar den för att med aposteln kunna säga:

Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp.

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar