Kortpredikan 14 april 2020

Kortpredikan 14 april 2020

Apg 2: 36-41; Ps 33: 4-5, 18.20, 22; Joh 20: 11-18

Lukas berättar om Petri pingstpredikan, hur hans ord träf­far lyssnarna i hjärtat. Johannes berättar om Marias möte med den Uppståndne. Hon är först blind, men Jesus till­ta­lar henne och hennes ögon öppnas.

Petri ord träffar folket ”i hjärtat”. Han tilltalar folket. Han ta­lar om ”den­ne Jesus som ni har korsfäst”. Många av hans lyssnare var inte ens i Jerusalem när det hände.

Kyrkan lär oss att det är mina syn­der som korsfäster Je­sus. Först när jag förstår det kan det bli omvändelse och påsk i hjärtat.

Något lika personligt gäller när Maria från Magdala känner igen Je­sus. Till en början ser hon bara ”trädgårdsvakten”. Först när Kris­tus tillta­lar hen­ne vid namn öppnas hennes ögon.

Maria hör Jesu tilltal ”Maria”, och ”vänder sig om” och sva­rar honom: ”Ra­bbouni”. Hon hör och ser.  

Det tilltalet sker genom hans ord, som är Ande och liv. Därför läser vi Herrens ord. Vi lyssnar och svarar genom bön.

Teresa av Avila säger: ”Den uppståndne visar sig i sjä­lens mitt”.

Johannes är också teologen, som låter Jesus förklara vad som händer. ”Jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud”.

Genom att lyssna till Guds ord blir vi det som Jesus är av naturen, söner i Sonen, förhärligade och gudomlig­gjorda.

Och kan säga: ”Min vän är min och jag är hans.”

                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar