Kortpredikan 13 oktober 2021

Kortpredikan 13 oktober 2021

Rom 2: 1-11; Ps 62: 2-3, 6-7, 9; Luk 11: 42-46

Redan i början av sitt väldiga Romarbrev behandlar aposteln slu­tet av allting.

”Gud skall löna var och en efter hans gärningar, ju­den främst, men också greken”. Inför den slutliga domen blir alla människor fullkomligt jämli­ka. ”Gud gör inte skill­nad på människor.”

”Gud dömer rättvist.” Var och en skall dömas efter den in­sikt han har fått. Hedningen har skapelsens bok att läsa i. Genom sitt sam­­­vete vet han att det finns skillnad mellan rätt och fel. Domen följer när han vänder ”ryggen åt sanningen och följa orät­ten”.

Juden har dessutom fått kunskap genom lagen och profeterna. När han föraktar och dö­mer hed­ningarna vän­der han ”ryg­gen åt sanningen”.

Ännu mera skall detta gälla de kristna, som fått del av det evan­ge­lium som Paulus förkunnar.

Det förpliktar honom att hålla fast vid den katolska tron, mäs­san, bö­nen och kyrkans bud, men utan att glömma ”rättvi­san och kär­le­ken till Gud”.

”Ni skall göra det ena utan att därför försumma det and­ra.” Kärle­ken behöver tron och tron fullbordas i kärleken.

Gud har förenat det som ytterst är en gåva, den av kärle­ken for­made och fullbordade tron.

Den rättvisa domen faller över den som avvisar den gåva han har fått. Människan skall dömas efter sitt förhåll­an­de till nåden. Do­men är obönhörlig och slutlig, evigt liv eller eviga straff.

Paulus vädjar till både eftertanke och känsla: ”Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du in­­­te att hans godhet vill föra dig till omvändelse”?

För att omvändelsen skall fullbordas firar vi den heliga eukaristin.

                                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar