Kortpredikan 12 april 2021

Kortpredikan 12 april 2021

Apg 4: 23-31; Ps 2: 1-9; Joh 3: 1-8

”Varför larmar hedningarna?” Varför detta motstånd, både på torget och i hjärtat?

Hedningarna har understöd av fienden, som hela tiden går omkring och sö­ker sitt byte.

Djävulens favoritbyte är den döpte, som gått honom ur händerna genom dopet i ”vatten och ande”.

Dopet är giltigt och verksamt, men måste fullbordas på ödmjukhetens väg, för att bevara hjärtat rent och nå må­let, ”kärleken till Gud som driver ut fruktan”.

Varje morgon viskar fienden: ”Det finns ingen rädd­ning för honom hos Gud.” Benedictus placerar Psalm 3 som daglig inledning till matutinen.

Vinden blåser vart den vill. Den ödmjuke, finner alltid en utväg.

I ödmjukhetskapitlets avslutande vers avslöjar Benedic­tus vem som leder till friheten och friden.

”Detta skall Herren i sin nåd genom den helige Ande visa hos sin arbetare, som nu är renad från laster och synder.”

                                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar